Industries
Deep industry experience
in a range of vertical markets

Vad som gör Iptor unikt bland världens leverantörer av distributionslösningar är vår omfattande branscherfarenhet inom en mängd olika vertikala marknader. Detta, tillsammans med vår globala närvaro, säkerställer att du alltid kommer att samarbeta med en branschexpert som känner till din verksamhet, talar ditt språk och har de världsomspännande resurserna för att snabbt uppvisa en ökad avkastning på dina investeringar till en lägre total ägandekostnad.

Här är några av branscherna som vi primärt specialiserar oss på:

Grosshandel

Kundlojalitet, optimering och lönsamhet

Uppnå stordriftsfördelar och möt de olika behoven hos dina kunder samtidigt som du maximerar effektiviteten i verksamheten.

Bilindustrin

Förbättra dina marginaler från försäljning till service

Maximera din verksamhet, detta till en lägre kostnad, och få en klar överblick över hela din leveranskedja för att förbättra marginalerna och kunna tillhandahålla bättre kundservice.

Livsmedel och dryck

Förenkla din distributionskedja för att skydda vinsterna

Automatisera dina globala logistikprocesser för att öka flexibiliteten och eliminera brister, samt hjälpa dig att få din tidskänsliga mat- och dryckesdistribution att gå som ett urverk.

Läkemedel

Stöd åt din hantering av branschförändringar

Affärssystem specialiserade för läkemedelsbranschen för att matcha grossisters unika krav och tillhandahålla en distributionslösning för snabb implementering och integration över hela världen.

Tredjepartslogistik

Hantera dina kunders behov och värdetillväxt

Genom att utnyttja processer och teknologi på lagret får du en effektivare drift som omfattar alla möjliga kanaler och som attraherar fler kunder.

Publicering

Maximera din vinst med hjälp av kundvärde

Varaktig och beprövad expertis inom distributionshantering för bokförlagsbranschen. Det senaste tänket inom logistik i en bransch som aldrig slutar röra sig.

Tala med en Iptor-representant nära dig om dina specifika branschkrav.

Med mer än 30 års erfarenhet inom grossistbranschen, tillsammans med våra flexibla Cloud Solutions och Managed Services, har vi distributionsexpertkunskaperna som krävs för att föra din verksamhet framåt.