Our Company
More than software. Our commitment.

Iptor är den globala ledaren inom distribution och tillhandahåller mellanmarknadskunder med förmågan att kunna kontrollera slimmade distributionskedjor och drift, utnyttja nya inkomstkanaler och maximera sin existerande verksamhet.

Vi kan hjälpa dig att:

  • Förbättra din insyn via lagerhållningsplanering, inköps- och leverantörhantering.
  • Strömlinjeforma, automatisera och accelerera din lager-, efterfrågehanterings- och returneringsbehandling.
  • Kontrollera din verksamhet från beställning till betalning och expandera dina marginaler i varje steg på vägen.

Våra konsulttjänster, företagsresurshanteringsprogramvara och affärsapplikationer hjälper företag att omsätta produkter mera effektivt, att skapa bättre avkastning på investeringar och sänka den totala ägandekostnaden.

Under mer än 40 år har vi byggt upp vår branschexpertis inom en mängd olika vertikala marknader. Vi har kontor och samarbetspartners på mer än 40 platser över hela världen. Våra lösningar har en holistisk natur, är enkla att implementera och tillhandahåller snabbare avkastning på investeringen.

Dessutom, med uppbackning av Marlin Equity Partners, ett resursrikt företag med en global historik av framgångar, erbjuder vi långsiktig support för ditt företag och kan säkerställa tjänstekontinuiteten. Du kan se oss som den enda nödvändiga partnern för alla dina distributionshanteringsbehov.

Vi är Iptor. Vi har vad som krävs för att föra din verksamhet framåt.