Iptor Solution Partners

Genom många års framgångsrika implementeringar världen över, så har Iptor arbetat med ett brett utbud av utmärkta leverantörer som vi är stolta över att kalla Iptor Solution Partners.

Eftersom de tillför stort värde till våra kunder, så arbetar vi starkt för att skapa hela lösningar tillsammans med dessa partners. Vi granskar alltid relevanta produkter och tjänster inom grossistdistribution för att lägga till i vår portfölj av Iptor Solution Partners.

Iptor Solution Partners inkluderar:

Microsoft Gold Partner