Apper

apper-logo
Vi har valt Apper som vår partner för projekt som involverar mjukvaruutveckling och applikationsförvaltning på IBM Power-plattformen. Vi har valt Apper som samarbetspartner för denna typ av projekt då de har en högkvalificerad kompetens och erfarenhet inom både programvaruutveckling och i applikationsförvaltning.

Kundnytta: Partnerskapet gör att våra kunder kan vara säkra på att få en långsiktig tillgång på högkvalificerad expertis och resurser. Iptor erbjuder ett komplett åtagande för hela, eller en del av, förvaltningen av system och applikationer under hela livscykeln – inklusive utveckling av programvara med verktyg som RPG, CA Plex, CA 2E, Websydian och Cobol.