Citrix

Citrix

Citrix (NASDAQ : CTXS) är ledande inom mobila arbetsplatser och tillhandahåller virtualisering, mobilitetshantering, nätverk och molntjänster för att möjliggöra nya sätt att arbeta bättre. Citrix lösningar tillhandahåller företagsmobilitet genom säkra, personliga arbetsplatser som ger personer omedelbar tillgång till program, datorer, data och kommunikation på alla enheter, över alla nätverk och moln .