IBM

IBM

Iptor är, i specifika globala regioner, IBMs största auktoriserade återförsäljare av IBM Power hårdvara – något vi är stolta över. Som sådan har vi valt att certifiera och ackreditera Iptor på den högsta möjliga partnerskaps-nivå inom IBMs partnerprogram – IBM Premier Business Partner. Ett partnerskap som också ger oss fördelarna med att konstant vara helt uppdaterade på alla IBMs senaste Power System produkter, tjänster och lösningar.

Kundnytta: Partnerskapet ger våra kunder ytterligare trygghet i vår kompetens, vår förmåga att framgångsrikt leverera tjänster, lösningar och bästa möjliga pris i alla projektförslag samt i vår förmåga att se till att våra kunders behov och förväntningar uppfylls eller överträffas.