Meridian IT

Meridian IT

Med fokus på att hjälpa företag förändra sin värld designar och implementerar Meridian IT lösningar som använder både traditionell och ny teknik för att möta dina företagsspecifika verksamhetsmål. Meridian IT är en del av Meridian Group International (MGI), en samling av företag med en grund i leasingfinansiering, teknologi och kundnöjdhet. MGI utnyttjar en bred portfölj av affärsutbud och ett team av experter i världsklass för att optimera det strategiska värdet av IT-investeringar. Sedan 1979 har MGI genom kontinuerlig lönsamhet och global tillväxt kunnat stödja vilka kunder som helst, var som helst .