QSL Northern Europe

qsl-logo

Värdet av alla program och data som idag finns i era IBM Power i system gör att ett eller flera driftstopp inte är acceptabla – eller ännu värre – förlust av data. Iptor har valt ut QSL Northern Europe BV till att vara vår partner inom mjukvarubaserade kontinuitets- och säkerhetssviter, samt för HA-lösningar och datareplikeringslösningar för IBM Power Systems. Vi fokuserar främst på programsviten Quick-EDD där vi satsar på att utveckla våra färdigheter och kunskaper för att främja, implementera och supportera Quick-EDD produkter såsom Quick-EDD/HA , Quick-EDD/DRm och Quick-CSI.

Kundnytta: Med Iptors genuint långa erfarenhet av IBM Power plattformen och Quick-EDD sviten kan Iptor skapa lösningar och tjänster med hög tillgänglighet för IBM Power i plattformen. Det vi i grunden ger våra kunder är möjligheten att få en god natts sömn när deras strategiska system och affärsprocesser finns tillgängliga 24×7 på två lika stora system – vilket i sin tur innebär att om produktionssystemet kraschar kan en snabb övergång ske till målsystemet, med ett minimum av driftstopp och nästan ingen förlust av data.