VMware

vmware-logo

Det är enkelt – VMware är marknadsledaren inom virtualisering och Iptors konsulter är experter på virtualisering. Virtualisering är en central teknik för att bygga privata eller offentliga moln, och att ha VMware som vår partner är därför både logiskt och sunt förnuft. Hundratusentals företag litar på VMware som sin virtualiseringsinfrastrukturplattform. Iptor har kompetensen att leverera lösningar med förstklassig säkerhet och en kompatibel infrastruktur baserad på VMware-teknik.

Kundnytta:  Med Iptors djupa kunskaper i att planera, installera, konfigurera, driftsätta och driva virtualiserade miljöer – vi kör exempelvis VMware i våra egna datacenter i Europa – kan våra kunder känna sig trygga och säkra på att få den bästa lösningen för deras behov.