Iptor Plan to Value – snabb driftsättning av distributionsprogramvara i världsklass

Tror du att implementering av ett distributionsresurshanteringssystem kommer att vara för dyrt och ta för lång tid? Iptor Plan to Value (P2V) kommer att få dig att ändra åsikt.

Distributions- och grossistbranschen förändras snabbt. Du behöver bästa möjliga distributionsprogramvaruplattform – men du har inte råd att vänta två år för att skräddarsy den in i minsta detalj.

Därför har vi lanserat Iptor P2V. Det är den fullständiga programvaruplattformen för distributionsresurshantering från Iptor DC1 och den levereras inom endast 12 veckor.

Idén är enkel. Vi är stolta över att vår Iptor DC1-programsvit förmodligen är den mest flexibla inom branschen, men de flesta företag behöver inte omfattande anpassning och borde inte behöva betala för det. De vill dock dra fördel av erfarenheten och expertkunskapen som förvärvats genom tusentals tidigare driftsättningar som har utförts av våra konsulter. Det är därför vi utvecklade Iptor P2V: en förhandskonfigurerad version av vår fullständiga Iptor DC1-svit, som införlivar vad vi känner till om bästa praxis inom distribution, en kunskap som vi har förvärvat via tusentals driftsättningar hos kunder under de senaste 30 åren. Dessutom ingår allt driftsättningsstöd och tjänster som du behöver för att få upp farten.

Alla kärnprocesser är fördefinierade, som exempelvis lagerhantering, logistik, hantering av efterfrågan, distributionsinformation och ekonomi.

Fördelarna

  • Förbättrade distributionsprocedurer
  • Större insyn i alla delar av din verksamhet
  • Snabbast möjliga driftsättningstid, vilket innebär att du får avkastning på din investering nästan omedelbart
  • Låga övergripande kostnader, via standardiserade processer och metoder
  • Minskade projekt-/implementeringsrisker via standardiserad metodik

Allt detta levereras i regel inom en tolvveckorsperiod, som omfattar:

Vecka 1-2, Avgränsning – möte för att definiera tidsramen för den inledande implementeringen

Vecka 2-8, Implementering – programvaruinstallation, mindre konfigurering, testning, kontroll av gränssnitt, definierad dataladdning

Vecka 8-12, Övergång – utbildning, användaracceptans och produktion