distributionshantering: Strategisk hantering för din leverantörportfölj

Din leverantörportfölj är en strategisk tillgång och bör hanteras därefter. Iptor distributionshanteringsprogramvara hjälper dig att identifiera och samarbeta med dina leverantörer för att planera, förutse och hantera lagerförteckningar, etablera optimal prissättning och stimulansbidrag, hantera all köporderbehandling, hantera leveransscheman, med mera. Det möjliggör bästa möjliga kundservice till lägsta praktiska lagerkostnad.

Som en del av Iptor DC1, är Iptor distributionshantering den mest fulländade leverantörrelationshanterings (SRM)- och upphandlingslösningen för distributörer och grossister och omfattar:

 • Hantering av strategisk leverantörsourcing, prestanda och kontrakt
 • ’Smart’ efterfråge- och tillgångsplanering
 • Försäljnings- och verksamhetsplanering (S&OP)
 • Distributionskravplanering (DRP) över flera platser
 • Effektiv lagerhantering
 • Prishantering
 • Köporderbehandling
 • Försäljarhanterade lagertjänster (VMI)

Programvaran inkluderar:

 • Inköpshantering: automatiserar och strömlinjeformar alla kritiska inköpsprocesser.
 • Leverantörrabatter: spårar och fakturerar rabatter automatiskt, snabbt och exakt.
 • Marknadsföringsstöd för leverantörer: automatiserar hanteringen av gemensamma marknadsföringsavtal.
 • Leveransscheman för leverantör: tar lagerhanteringen till nya nivåer av ROI (avkastning på investering) och kostnadseffektivitet.
 • Lagerkontroll: förbättrar kontantflödet genom att maximera lageromsättningen och minskar kostnader och kapitalutlägg.

För fullständig information, kontakta ditt lokala Iptor-kontor.

Download Brochure:
IBS Enterprise Overview