Global kundsupport

Iptor kan erbjuda kundtjänstpaket som passar alla tjänste- och budgetkrav. Välj och behovsanpassa ett grundläggande, utvidgat, eller premiumavtal för att stödja din kritiska distributionsprogramvara. Avtalet inkluderar:

Iptor Global Service Desk

Åtkomst till vår service desk 24/7, när och var du än behöver det.

Iptor Support Portal

Vår portal är ett incidenthanterings- och uppdateringscenter, såväl som en kunskapsbas. Du har tillgång till rapporter, uppdateringar, manualer, vanliga frågor (FAQ) och riktlinjer/anvisningar för hur man löser alla frågor.

Auktoriserad supportkontroll

Endast behörig personal rapporterar och hanterar incidenter. Kunskap och förståelse innebär snabba, precisa och kostnadseffektiva lösningar.

Fjärråtkomst

Iptor kan komma åt din system- och företagsinformation via fjärråtkomst för att effektivt identifiera – och åtgärda – problem redan innan du är medveten om deras existens.

Incidentkonsulttjänster

Varje tjänstepaket ger dig rätt till en bestämd tid av konsulttjänster.

Tjänstegranskningsmöten

Efter en bestämd tidsperiod sätter vi oss ner med dig för att diskutera olösta problem och vid behov omutvärdera ditt tjänsteavtal.

Övriga tjänster

Vi kan även utvidga våra stödtjänster för att möta dina individuella krav:

  • Täcka versioner utan stöd för att förlänga livstiden för äldre Iptor-programvara.
  • Extra språkstöd med 12 olika tillgängliga språk.
  • Ytterligare anpassningsstöd.
  • Installation av PTF-programvara med ett fast pris.

Våra tjänstepaket

  • Grundläggande – Stödtjänster vid efterfrågan och ett bestämt antal stödincidenter.
  • Utvidgat – Snabbare respons och ytterligare konsulttid.
  • Premium — Bästa möjliga respons och tjänstestöd för distributionsberoende företag.

Fråga även efter vårt Platina-stödpaket, som erbjuder VIP-åtkomst för snabba problemlösningsresurser för alla frågor relaterade till Iptor-programvara och lösningar.