Publishing Industry
Inventory and
Distribution
Real-time optimisation of
goods handling processes

MÖJLIGHETEN ATT LEVERERA MERVÄRDE TILL KUNDER

Effektiv lagerhantering samt förenliga tilläggstjänster ger frihet och funktionalitet att sticka ut, differentiera sig och öka intäkterna genom att erbjuda kunderna mervärde.

PROCESSKONTROLL OCH OPERATIONELL TRANSPARENS

Visibilitet i realtid av processen för godshantering, – i lagret, mellan olika lager och vid montering – som visar på förbättringar och tar vara på möjligheter i stunden.

Med Iptor’s affärslösningar för lager och distribution kan du:

Addera mervärde för kunderna

Öka effektiv lagerhantering

Identifiera processbrister

Ta vara på förbättringmöjligheter

Iptor increased our efficiency, decreased our errors and reduced our rate of damaged goods significantly.

Lager och Distribution

Projektledning
Hantera projekt från idé till leverans, håll kostnaderna nere med kontroll över projektbaserade inköpsordrar och fakturor samt koppla varje del till en kostnadskod.

Farligt gods
Ökad visibilitet och hantering av farligt material, skapande av materialsäkerhetsblad (MSDS) och transport emergency cards (TREM) som gäller inom många lagstiftningar, inklusive EU och USA.

Lagerhantering
Automatisera den mest effektiva användningen av lagerutrymmet.  Proactive put away recommendations speed up picking and fulfilment. Integrated end-to-end processes enable demand to be monitored and efficient handling of inventory such as cross-docking. RF and barcode functionality and a graphical planning interface drive efficiency on the warehouse floor.

Multi-distributioncenter
Få global visibilitet av lagret på lokal distributionsnivå över hela företagets globala verksamhet, med möjligheten att göra direktutbyten med varandra. Stödjer alla kombinationer av centralt och lokalt lager för att passa den mest effektiva driftsmodellen.

Finite planning
Address bottlenecks for reduced cost and greater revenues by automatically checking for restrictions in delivery dates, rescheduling to avoid overloads and giving priority to most valuable customers.

Assembly
Enable value-added services such as assembly, kitting and light manufacturing. Match manufacturing and sales orders to speed up shipping, enable re-planning of sales orders with manufactured and inventory items, and manage manufacturing tear-downs to re-allocate parts from assembly back to inventory.

Advanced warehouse and operation management
Complete control over manufacturing and distribution inventory tracking, processes management and reporting, with a best of breed warehouse management solution (WMS) that supports vendor manged inventory (VMI), make to order (MTO), and reverse logistics, as well as direct line feed and supply-in-line sequence to streamline production processes.

Real time data collection
Instantly know when inventory is updated, received, moved, reserved, damaged, picked, packed, or shipped with real-time data collection across the end-to-end distribution process that is also used to enable in depth analysis and more robust planning.

Plattformar & Produkter

ERP för Distribution

Ett flexibelt, beprövat, bäst av rang- distributionsresurshanteringssystem som effektiviserar, automatiserar och påskyndar kritiska processer i leveranskedjan.

ERP för Publicering

Vår publiceringsspecifika integrerade företagsledningssystem för företagsledning hanterar distribution av digitalt innehåll, från skapande av innehåll till konsumentengagemang.

Lagerhantering

Vår nästa generations lager- och operationshanteringslösning (drivs av Microsoft) ökar hastigheten på materialflöden genom att säkerställa processkontroll.