Our Solutions
Connected, intuitive and adaptable
cloud-based software and services

Iptor har specialiserat sig på att lösa de svåraste affärsproblem inom distribution och att ge företag möjlighet att maximera och kontrollera slimmade leveranskedjor, utnyttja nya inkomstmöjligheter och optimera befintlig verksamhet. Våra kärnlösningar kan levereras via Iptor Cloud Services eller Iptor Managed Services och inkluderar:

ERP för Distribution

En flexibel, välbeprövad och ledande programvarusvit som strömlinjeformar, automatiserar och accelererar kritiska distributionskedjeprocesser.

Lagerhantering

En nästa generations programvarusvit för distributions- och grossistverksamhet (och drivs av Microsoft) som effektiviserar materialflöden tack vare strikt processkontroll.

ERP för Publicering

Iptor’s ERP publiceringsspecifik integrerad programvarulösning för verksamhetshantering, som är särskilt utvecklad för förläggare och bokdistributörer, med både tryckta artiklar och digital verksamhet.