Analytics

En Business Intelligence lösning som ökar insikten om verksamheten och ger snabba beslutsunderlag för distributerande och tillverkande företag

IBS AnalyticsVi lever i en tid med information i överflöd. Med information som kommer ifrån olika håll, skapade i olika plattformar och från flera källor, är det svårt att konsolidera relevant data som du behöver för att fatta kritiska och snabba affärsbeslut. Lägg där till frustrationen över den växande ström av mobil och social information som ständigt matas genom extremt smala fönster med låg användbarhet. Även om du kan sammanställa all data och uppnå arbetsmässig information inom en sådan komplex datamiljö är det ofta både tidskrävande och otillförlitligt, om inte helt omöjligt.

Hur reagerar du som grossist i ett distributionsföretag, med tanke på den hårda konkurrensen? Med globala leveranskedjor och låga marginaler, har du råd att lämna någon sten ovänd?

Lyckligtvis kan IBS Analytics, som drivs av QlikView, hjälpa dig.

Utforska komplex data, Upptäck mönster, Dela och jämföriInformation, Fatta proaktiva affärsbeslut

IBS Analytics är en plattform för att hitta affärsmöjligheter utformad för att presentera data för varje användare på ett funktionsdugligt sätt. Till skillnad från andra verktyg som bara ger gammal data ett nytt ansikte, optimerar denna lösning datastrukturer genom ett analytiskt sökverktyg som ger en interaktiv användarupplevelse, visualisering och samarbete för att stödja det nyfikna mänskliga sättet att genomföra sökningar på. Med hjälp av instrumentpaneler och enkla visualiseringar, kan dina användare:

  • Fatta proaktiva beslut genom att använda tjänsten ”true-self service” business intelligence.
  • Hitta dolda trender som underlag för möjligheter.
  • Söka på all data för att få en helhetsbild, genom att använda snabbsökningsfunktioner som naturligt söker och kopplar ihop data.
  • Visa information på ett lättförståeligt sett genom grafiska format som ger en “A-HA” upplevelse.
  • Diagnostisera och komma till insikt för att skapa “tänk om” scenarier som förutspår utfall, innan värdefulla resurser binds upp.
  • Uppnå kraftfulla insikter utan att luta sig mot IT- eller affärsanalytiker för stöd.
  • Förenkla beslut för alla i din organisation, överallt där det behövs.

Genom att konsolidera och koppla ihop data från flera källor, skapar IBS Analytics en enda ström av information som du kan utnyttja, när som helst och var som helst, för att dra slutsatser och arbeta med beslut som förbättrar din konkurrenskraft och säkrar din vinst.