Distributionsekonomistyrning

Totalt transparent och lätthantering ekonomistyrning

IBS programvara för distributionsekonomistyrning gör alla ekonomiska processer lätthanterliga och fullständigt transparenta. Programvaran kan hantera valfri transaktionsvolym, inklusive ett heltäckande utbud av inköps- och betalningsprocesser i flera olika valutor samtidigt. Använd den för multilagerverksamhet över flera länder eller inom ett fristående grossistdistributionslager. Dess integrerade ekonomiska verktyg kommer att hjälpa dig att hantera kapitalutlägg, tillgångar, kontanta medel och alla andra resurser som krävs för att driva ett modernt distributionsföretag.

IBS distributionsekonomistyrning inkluderar:

  • Omfattande funktioner för bokföring, förlikning, avslut och rapportering
  • Intelligent fakturering, inklusive elektroniska fakturor, hantering av skatt och avgifter
  • Komplett kredit-, kontant-, budget-, tillgångs- och bankhantering
  • Konsolidering och grupprapportering
  • Planeringsverktyg för att förbättra lönsamheten inom företaget
  • Flexibla redovisningsregler och skatteplanering över flera olika länder

Programvaran inkluderar:

  • Leverantörsskulder: oumbärligt för att upprätthålla leverantörrelationer och optimera kontantflödet.
  • Huvudbok: ta bättre beslut, baserat på effektiv och lätthanterlig daglig redovisning.
  • Kundfordringar: hantera och övervaka varje aspekt av dina fordringsprocesser.
  • Kapitalförvaltning: integrera den ekonomiska och fysiska hanteringen av dina maskiner, system, datorer och annan affärsutrustning.
  • Diverse-fakturering: integrera även verksamhet som inte är standard i ditt automatiserade arbetsflöde.
  • Kassaflödeshanterare: planera, förutse, simulera och hantera din affärsverksamhet.

För fullständig information, kontakta ditt lokala IBS-kontor.