Logistik, Montering & Service

Processer som förbättrar resultaten och lönsamheten

Dina logistikprocesser är av fundamental betydelse för dina verksamhetsresultat. IBS distributionsprogramvara är designad för att exponera och åtgärda dina vinsttjuvar och flaskhalsar – och hjälpa dig att kunna skapa värdefulla nya tjänster.

Våra logistik-, monterings- och servicelösningar kommer att hjälpa dig att optimera alla dina varuhanteringsprocesser i realtid – inom enskilda eller över flera lagerlokaler, eller i monteringslinjen – från de allra enklaste till de mest komplicerade multi-site-anläggningarna. Vår programvara kommer hjälpa dig att:

  • Strömlinjeforma mottagning, inklusive korsdockningsalternativ
  • Automatisera ivägstuvningsförslag
  • Uppnå dynamisk lagerpåfyllning och optimal plockningsväg
  • Hantera lager med flera nivåer och distributionscentran
  • Konfigurera produkten med hanterade komponentkombinationer
  • Uppnå lönsam efterförsäljningsservice, inklusive serviceavtal
  • Förbättra förebyggande service och brådskande reparationshantering

IBS logistik, montering och service inkluderar:

  • Projekthantering: kontrollera projekt från definition till leverans.
  • Begränsad planering: åtgärda flaskhalsar för minskade kostnader och högre vinst.
  • Farligt gods: skapa documentation för hantering och transport av farliga ämnen.
  • Montering: gör det möjligt för dig att ta dig an montering och lätt tillverkning som en del av din verksamhet.
  • Hantering av lagerlokaler: maximera utrymmet för minskade kostnader och förbättrad kundservice.
  • Avancerad lagerhållning & drift: få fullständig kontroll över tillverkning och distribution med IBS Dynaman lagerhanteringssystem (WMS).
  • Multidistributionscentra: uppnå global lagerinsyn vid lokal distributionsnivå.

För fullständig information, kontakta ditt lokala IBS-kontor.