Tillverkning ERP Software

Möta kundkraven inom en dynamisk bransch

IBS tillverkningsprogramvara är särskilt utvecklad för distributionskedjemiljön, där flödesorienterad och efterfrågestyrd tillverkning möter kundkraven inom en dynamisk bransch. När du tar rätt beslut på alla nivåer, minskar du ledtiderna, ökar leveranspålitligheten och förbättrar kundservicen. IBS tillverkning är designat för anpassning till dina monterings- eller tillverknings och verksamhetsprocesser och inkluderar:

 • Produktionstidsplanering: tillhandahåller ett utbud av planeringsmetoder för att tillgodose olika tillverkningskrav.
 • Kvalitetskontroll av material och kapacitet vid mottagande av beställning: kontroll mot normal lagerförteckning och justering för undantag.
 • Tillverkning av alternativa produkter (delprodukter): hanterar alternativa produkter, eller delprodukter, i enlighet med tillverkningsordrar.
 • Verktyg och inventarier: förbättrar planeringen genom att tilldela verktyg i tid för tillverkningsorderverksamheten.
 • Tillverkningsordrar: tillhandahåller flera sätt att skapa ordrar och erbjuder flexibilitet i anslutning till sammanställandet och i fråga om prestanda.
 • Underleverantörsverksamhet: stödjer externa produktionsprocesser innanför interna processer.
 • Tillverkningsorderrapportering: inkluderar en mängd rapporteringsalternativ, som PC, verkstadsterminaler eller streckkoder.
 • Kvalitetskontrollrapportering: tillhandahåller kvalitetskontrollrapporter för tillverkning, mottagande och tillgängligt lager.
 • Integration till IBS Planner View: informationen tillgänglig via IBS Planner View-modulen.
 • Tillverkningsorder Blockorderhantering: förenklar dagliga, veckoliga eller månatliga orderflöden.
 • Preventivt underhåll och IBS Service Integration: en fullständigt integrerad lösning för internt underhåll och preventiv service.
 • Aktivitetsorienterad produktstängning: tillhandahåller effektiv kostnadskontroll och uppföljning via ett utbud av alternativ.

För fullständig information, kontakta ditt lokala IBS-kontor.