Enterprise Mobility Solutions

Ha tillgång till dina system närsomhelst, varsomhelst

Mobil datorkraft ger företag över hela världen ny frihet att kommunicera, bedriva och hantera verksamhet mera produktivt, responsivt och effektivare än någonsin. Mängden processkraft och datalagringsutrymme vi nu kan hålla i en hand ger människor friheten att arbeta på sina egna villkor, via valfri smartphone, surfplatta eller laptop för att omedelbart och säkert ha åtkomst till systeminformation och systemfunktioner. Företag som omfamnar tekniken kommer att frodas, bli mera kostnadseffektiva och lönsamma, med mindre tidskrävande pappersarbete, högre produktivitet, kortare ledtider, mindre fel och bättre kundservice. Tiden för att överföra komplicerade, processortunga backend-funktioner för att passa slimmad konsumtion på mobila enheter har kommit. IBS kan hjälpa till.

IBS Mobility-lösningar erbjuder en unik “Bygg en gång, driftsätt många”-aktiveringsprocess som ger dig ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utrusta hel ditt företag för trådlöst beslutsfattande i realtid. Nu behöver inte dina användare sitta bakom en dator eller laptop för att utföra sina arbeten eller ha tillgång till information. IBS Mobility låter dig komma åt data från olika enheter, närsomhelst, via valfri Internetanslutning. Vår robusta Mobility-lösning kommer att hjälpa dig att hantera:

  • Mobil försäljning: Visa artikelkataloger, skapa försäljningsordrar, visa kundorderhistorik på fältet, vid behov.
  • Leveransbevis: Visa daglig arbetsbörda, detaljerad paketinformation, bekräfta leveranser, när du är på väg.
  • Mobil service: Visa dagligt arbete, detaljerade serviceinstruktioner, rapportera materialanvändning och tidsanvändning i farten.
  • Mobil returnering: Rapportera eventuella leveransproblem och följ upp med nödvändiga åtgärder.
  • Mobila varningar: Få omedelbart reda på när något viktigt eller ovanligt inträffar inom IBS Enterprise.

Med IBS Mobility kommer din personal att arbeta smartare, dina kunder kommer att få bättre service, din verksamhet kommer att fungera mera effektivt och du kommer att ta bättre beslut med hjälp av aktuell information för att hjälpa ditt företag att frodas. Fråga din IBS-representant om vårt fullständiga sortiment av mobila applikationer och aktiveringsstrategier – inklusive IBS Cloud Solutions – och ge din distributionsverksamhet en betydande konkurrenskraft.

Hämta broschyr:
IBS Mobility Solutions