Supply Chain Integration & Collaboration

Koppla samman system, applikationer och data inom hela verksamheten

Nyckeln till att bygga en upp en lyhörd, kundfokuserad grossistdistributionsverksamhet är att skapa ett integrerat distributionskedjenätverk. Att planera, samordna och verkställa dina operationer friktionsfritt via en enhetlig front minskar inte bara kostnaderna, det skapar förtroende och främjar kundlojaliteten. IBS experter kan hjälpa dig att implementera lösningar som förbättrar din förmåga att svara, utnyttja dina resurser och leverera oöverträffad kundservice.

 • Integrera interna och externa datakällor fullständigt, inklusive IBS Cloud Solutions.
 • Underlätta kommunikation och samarbete med delägare, samt processynkronisering.
 • Säkra alla former av kommunikation och skydda viktiga data.
 • Uppnå mindre systemavbrott, uppnå snabbare projektimplementering.
 • Förbättra beslutsfattandet med en företagsomspännande, integrerad vy.
 • Stöd din verksamhet globalt inom alla jurisdiktioner.

Anslut dina system, applikationer och data, innanför och utanför verksamheten, med en distributionskedjeintegreringslösning från IBS. Ta din verksamhet framåt.

IBS SCI&C-programvara inkluderar:

 • IBS Integrator: ett kraftfullt verktyg för förenkling av systemintegration och datahantering, kopiering och synkronisering inom IBS Enterprise och befintliga applikationer, servrar och databaser.
 • IBS NetStore: en komplett e-handelsapplikation som ger dina kunder och ditt försäljningsteam direkt åtkomst till dina företagskataloger för online-shopping.
 • IBS Mobility Solutions: hjälper din personal att ansluta till, kommunicera och hantera affärer från valfri plats vid valfri tidpunkt med hjälpa av smarta mobila enheter.
 • IBS Output Solutions: skapar enkla och högkvalitativa dokument, som offerter och orderbekräftelser, för en professionell framtoning.
 • IBS Workflow: ett fristående webbaserat verktyg för att strömlinjeforma och kontrollera dokumentintensiva processer, som hantering av leverantörsskulder.
 • IBS Alert Management: varnar dig när händelser inom din verksamhet befinner sig utanför idealparametrarna och hjälper dig att analysera, åtgärda och förhindra problem snabbt och effektivt.