Alert Management


Ett bra företag levererar rätt produkt vid rätt tidpunkt till rätt pris. Ett fantastiskt företag levererar rätt produkt vid rätt tidpunkt och till rätt pris, även när de har en dålig dag.

Alert Management talar om för dig när händelser inom din verksamhet befinner sig utanför vad som är idealiskt och hjälper dig att åtgärda saken. Det kallas för undantagshantering, men det handlar egentligen om att förvänta sig det oväntade.

Alert Management övervakar händelser allteftersom de inträffar inom distributionskedjan. Om en händelse befinner sig utanför de parametrar du ställer in, blir du varnad.

Hur ett textmeddelande kan rädda dagen

Låt säga att en order inte dyker upp. Leverantören har haft lite problem, men har inte meddelat dig. Om du driver en slimmad verksamhet, har du förmodligen redan kunder som väntar – vilket kan innebära en katastrof.

Alert Management vet att en leverans förväntas och när den inte dyker upp, skickas ett textmeddelande till dig. Ännu bättre är att leverantören också får ett e-postmeddelande. Du kan ställa in vem som ska få vilket meddelande och i vilket format.

Om leverantören svarar med ett nytt leveransdatum, kommer Alert Management att planera om hela distributionskedjan åt dig och skicka kunderna ett meddelande som varnar om förseningen.

Om en varning eller begäran till en affärspartner inte besvaras, aktiveras ett eskaleringsprogram. Om exempelvis kundtjänstavdelningen hos din leverantör inte svarar inom ett par dagar, kan Alert Management konfigureras för att skicka ett meddelande till deras chef.

Inställning av parametrar

Alert Management är fullständigt konfigurerbart. Du ställer in parametrar och kommunikation för att passa sättet som du bedriver din verksamhet på. Eftersom det övervakar alla händelser allteftersom de inträffar, kan det även användas för att låta folk få reda på när saker går bra.

En av de viktigaste sakerna du kan göra med denna programvara är analystrender. Om saker blir fel hela tiden, hjälper det dig att ta reda på varför och förbättrar din förmåga att ta affärsbeslut.

Meddelanden kan skickas i följande format:

  • E-post
  • GSM
  • SMS
  • IBS Enterprise-meddelanden