Integrator

Systemintegrationslösningar

IBS Integrator är ett kraftfullt verktyg för hantering av systemintegration och datahantering, kopiering och synkronisering. Det är baserat på en öppen, flexibel arkitektur som förenklar sättet på vilket IBS Enterprise 6.0 samverkar med dina befintliga applikationer, servrar och databaser.

I egenskap av en mångsidig utvecklingsmiljö, använder IBS Integrator visuell scripting för att öka integrationshastigheten (med mer än 250 inbyggda funktioner). Resultatet är ett integrationsinstrument som är förvånande kraftfullt med ändå enkelt att installera och använda. Några funktioner:

 • Avancerad datahantering – anslut till alla populära databaser för högvolymtransaktioner, förenklad visuell datamappning och översättning
 • Internetfunktioner – kommunicera via e-post, FTP, HTML-filer, SOAP, Telnet, webbläsarscripts…
 • Webbtjänster och XML – för anslutning till äldre system av olika format, återanvändning av kod och konfigurering av nya tjänster i farten
 • Kommunikationsköer – IBS Communicator-verktygen gör det möjligt för dig att skapa ett Integrator-nätverk för att konfigurera transaktions- och meddelandeswitching och synkronisera över flera företag och länder.
 • Bearbetning av Excel-data – få åtkomst till valfritt system, hämta de data du behöver och ladda upp i ditt Excel-kalkylblad eller arbetsbok.
 • MQ Series och Lotus Notes – Anslut med IBM:s MQ Series och Lotus Notes/Domino med ett komplett utbud av funktioner och meddelanden
 • eSite eller servlets – det inbyggda webbutvecklingsverktyget gör det möjligt för dig att skapa webbappar som kan komma åt valfri information inom företaget
 • iSeries eller AS/400 – Ställ in och hantera dataområden och dataköer, läs buffrade filer och verkställ program och kommandon.
 • Crypto – Alla krypteringstekniker du behöver, inbyggt
 • Java-klasser – Objektorienterad programmering ger dig fullständig åtkomst till Java-bibliotek och komponenter. Växla mellan scriptspråket och Java i Design Studio.
 • Loggning och problemlösning – särskilt användbart för avisering relaterad till datakopiering under natten

Fördelarna:

IBS Integrator hjälper dig att:

 • Utnytta all din information för fullständig insyn och prestanda
 • Få ut mer från dina aktuella investeringar
 • Strömlinjeforma processer med automatiserad integration
 • Förbättra beslutsfattandet med en företagsomspännande, integrerad vy
 • Stödja din verksamhet globalt inom alla jurisdiktioner.